Anna Przybyła

Lek. stom.

Anna Przybyła

Ukończyła studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, a następnie odbyła staż wraz z praktykami w Barcelonie, gdzie poza pracą w najnowocześniejszej placówce będącej pionierem w stomatologii minimalnie inwazyjnej w Hiszpanii, ukończyła studia podyplomowe oraz liczne szkolenia z dziedziny stomatologii estetycznej oraz implantologii.

Podczas studiów działała w kole implantologicznym oraz odbywała wakacyjne praktyki w gabinetach stomatologicznych w Barcelonie.

Regularnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach praktycznych i teoretycznych w całej Europie.

W latach 2011-2013 ukończyła program Master Universitario di II livello in Protesi Fissa su pilastri naturali e implantari uzyskując tytuł Master of Prosthodontics na prestiżowym Uniwersytecie w Sienie.

Jest członkiem elitarnych stowarzyszeń: Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE), International Team for Implantology (ITI), Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego (PTP), European Federation of Periodontology (EFP), dzięki czemu regularnie uczestniczy w kongresach i kursach organizowanych przez te instytucje, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje na poziomie europejskim i światowym.

W roku 2014 odbyła kilkudniowe staże na Uniwersytecie w Goteborgu oraz w Madrycie w departamencie periodontologii.

W czerwcu 2015r. uczestniczyła w kongresie Euro Perio 8 w Londynie aktualizując swoją wiedzę i poznając najnowsze trendy w zakresie implantologii i periodontologii.

Biegle posługuje się językami angielskim oraz hiszpańskim, natomiast językami czeskim, rosyjskim i niemieckim włada na poziomie średnio zaawansowanym. Te umiejętności ułatwiają jej komunikację z naszymi licznymi zagranicznymi pacjentami, umożliwiają uczestniczenie w zagranicznych kursach i szkoleniach oraz pozwalają realizować prywatną pasję, którą są podróże.

Głównymi dziedzinami jej zainteresowań jest protetyka, periodontologia oraz implantologia. W naszym gabinecie zajmuje się kompleksowym leczeniem pacjentów protetycznych i periodontologicznych.

Poznaj również

Lek. stom.

Tomasz Łukasik

Lek. stom.

Wojciech Fąferko