Paweł Szczepaniak

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, w latach 2010 – 2015 odbył staż specjalizacyjny w Klinice i Katedrze Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej w Katowicach, a w 2016 zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z chirurgii stomatologicznej. Uzyskał także tytuł Diplomate ICOI/DGOI (International Congress of Oral Implantologists oraz Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie) i zdał egzamin Certificate of Proficiency in English (CPE) wydany przez University of Cambridge.

Stale uzupełnia swoją wiedzę i podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w prestiżowych międzynarodowych szkoleniach, m.in. Curriculum Implantologii na Uniwersytecie Wolfganga Goethego we Frankfurcie na Menem, trzymodułowy kurs w Steigmann Institute w Neckargemund k/Heidelbergu czy szkolenie z zarządzenia tkankami miękkimi w implantologii organizowane przez Soft Tissue Institute.

W Dentim Clinic zajmuje się implantologią i chirurgią. W swojej pracy zwraca uwagę na bliskie relacje z Pacjentami oraz zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań. Stawia na dokładność i precyzję, a podczas leczenia dba o wspieranie biologii w procesie gojenia.

Jego dodatkowym zajęciem są pisemne i ustne tłumaczenia specjalistyczne z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologii. Brał udział w tłumaczeniu pierwszego polskiego wydania podręcznika Micheala S. Block’a „Implantologia stomatologiczna”.

Poza pracą uwielbia dobrą literaturę oraz sport, w szczególności: bieganie, rajdy przygodowe, pływanie, kolarstwo górskie i wyprawy rowerowe.

Certyfikaty

Poznaj również

Lek. stom.

Wojciech Fąferko

Lek. stom.

Tomasz Łukasik